Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

Regulamin - Mistrzostwa Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport

19-09-2018

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W MARATONIE MTB

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Mistrzostw Polski w maratonie MTB jest Stowarzyszenie Luz Grupa.

Mistrzostwa Polski organizowane są zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie Mistrzostw Polski w maratonie MTB z ramienia Organizatora są:

Stowarzyszenie Luz Grupa, 11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A,

Dyrektor Zawodów: Arkadiusz Cała, tel. +48 606 465 364, biuro@mazurymtb.pl

Biuro Zawodów: Lucyna Gorczak - Cała, tel. 606 240 010, rejestracja@mazurymtb.pl

Mistrzostwa Polski odbędą się w dniu 30 września 2018 roku w Szymanach k. Szczytna.

 

 2. KLASA WYŚCIGU

Mistrzostwa Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport są umieszczone w Kalendarzu Imprez Sportowych na rok 2018 Polskiego Związku Kolarskiego.

 

 3. UCZESTNICTWO

 • Warunkiem dopuszczenia zawodniczek i zawodników narodowości polskiej do wyścigu jest przedstawienie komisji sędziowskiej w Biurze Zawodów licencji kolarskiej na rok 2018 wydanej zgodnie z przepisami UCI i PZKol. Wszyscy członkowie ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW.
 • Licencje innych federacji, niezgodne z przepisami UCI i PZKol. nie będą akceptowane.
 • W Mistrzostwach Polski prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki kategorii:
 • Cyklosport mężczyźni 16-29 lat (roczniki 1989-2002)
 • Cyklosport kobiety 16-29 lat (roczniki 1989-2002)
 • Masters kobiety 30 lat i więcej (roczniki 1988 i starsze)
 • Masters I 30-39 lat (roczniki 1979-1988)
 • Masters II 40-49 lat (roczniki 1969-1978)
 • Masters III 50-59 lat (roczniki 1959-1968)
 • Masters IV 60 lat i starsi (roczniki 1958 i starsi) 
 • Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
 • Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski MTB przyjeżdżają na zawody na własny koszt.
 • Opłata startowa zgodna z komunikatem PZKol dotyczącym opłat w sezonie 2018. Opłata startowa dla wszystkich kategorii wynosi 60 złotych.
 • Zgłoszenia należy dokonywać poprzez internetowy system zapisów na stronie www.mazurymtb.pl do 28.09.2018 do godziny 23.59. Po tym terminie pobierana będzie podwójna opłata startowa.
 • Po przekroczeniu powyższego terminu zapisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach

29.09.2018 - 30.09.2018 w określonych w programie imprezy godzinach. Potwierdzenia udziału w zawodach i uregulowania opłaty startowej należy dokonać w Biurze Zawodów w dniach 29.09.2018 - 30.09.2018 w określonych w programie imprezy godzinach, nie później jednak niż na 2h przed startem danego wyścigu.

 

4. BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów znajduje się w miasteczku Mistrzostw Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport.

Adres: 12-100 Szczytno, Szymany 150, Port Lotniczy Olsztyn - Mazury

 • Biuro Zawodów będzie czynne w dniach 29.09 – 30.09.2018 w określonych w programie imprezy godzinach.
 • Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w danym wyścigu prezentując licencje i odbierając numery startowe w Biurze Zawodów w dniach 29.09. – 30.09.2018 w określonych w programie imprezy godzinach.
 • Odprawy techniczne zorganizowane zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbywać się będą w Biurze Zawodów, znajdującym się w Miasteczku Sportowym, w obecności członków Komisji Sędziowskiej w terminach określonych w programie Mistrzostw Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport.
 • Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w pobliży startu i mety tj. w okolicy Terminala Port Lotniczy Olsztyn - Mazury.

Czynne będzie w dniach: 29-30.09.18 w określonych w programie imprezy godzinach.

 

 5. TRENINGI

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Oficjalne treningi odbywać się będą w terminach i godzinach określonych w programie Mistrzostw Polski w maratonie MTB. Podczas rozgrywania wyścigów towarzyszących zabronione jest przeprowadzanie treningów na trasie wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami UCI/PZKol. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 6. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI w maratonie MTB

6.1. Mistrzostwa Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport zostaną rozegrane zgodnie przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

6.2. Mistrzostwa Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport będą rozgrywane dla kategorii wiekowej:

 • Cyklosport - kobiety,
 • Cyklosport – mężczyźni,
 • Masters I, II, III, IV,
 • Masters kobiety

6.3. Do startu zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy i zawodniczki z prawidłowo przymocowanymi dwoma numerami startowymi: jeden numer na plecach i jeden na froncie roweru.

6.4. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

Program Mistrzostw Polski w maratonie MTB

29 wrzesień 2018 (Sobota)

12:00 - 18:00 - rejestracja w Biurze Zawodów – Port Lotniczy Olsztyn – Mazury ( Szymany 150 )

12:00 – trasa wyścigu dostępna dla zawodników

 

30 wrzesień 2018 (Niedziela) – Mistrzostwa Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport

8:00 - 10:00 - rejestracja w Biurze Zawodów – Port Lotniczy Olsztyn – Mazury ( Szymany 150 )

10:15 - odprawa techniczna dla wyścigu o Mistrzostwo Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport

11:30 - start kategorii Masters I, II, III i Cyklosport Mężczyźni ( 102 km )

11:45 – start kategorii Masters Mężczyźni IV, Masters Kobiety i Cyklosport Kobiety ( 68 km )

16:30 - dekoracja główna w kategorii Masters I, II, III, IV, i  Cyklosport  ( bezpośrednio po zakończeniu wyścigu )

 

Milko Mazury MTB Etap 12 Szymany - Port Lotniczy Olsztyn - Mazury

( wyścig dla amatorów )

Wyścigi PRO, EXPERT i HOBBY przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:

 

- godz. 8.30 - 11.00  - zapisy w Biurze Zawodów

- godz. 11.15 – ustawianie zawodników w sektorze startowych dystansu PRO

- godz. 11.30 – start zawodników dystansu PRO ( 102 km )

- godz. 11.35 - ustawianie zawodników w sektorach startowych dystansu EXPERT i HOBBY

- godz. 11.45 – start zawodników dystansu EXPERT ( 68 km )

- godz. 11.55 – start zawodników dystansu HOBBY ( 34 km )

- godz. 14.30 – dekoracja zwycięzców dystansu HOBBY

- godz. 15.30 – dekoracja zwycięzców dystansu EXPERT

- godz. 16.00 – dekoracja zwycięzców dystansu PRO

- godz. 17.00 – zakończenie zawodów

 

Wyścigi STRIDER CUP MAZURY MTB i Nickelodeon RACE przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:

 

- godz. 8:30 – 10:30  - zapisy w Biurze Zawodów Strider Cup Mazury MTB i Nickelodeon RACE

- godz. 09:45 – ustawianie zawodników w sektorach startowych Nickelodeon RACE na trasie głównej

- godz. 12:00 – start wyścigów STRIDER CUP MAZURY MTB

- godz. 10:00 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 3

- godz. 10:20 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 2

- godz. 10:40 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 1

- godz. 13.00 – dekoracja zwycięzców dystansu Nickelodeon RACE

 

 7. POMOC TECHNICZNA / BUFETY

Dla zawodników wszystkich kategorii wprowadza się dwa box’y pojedyncze pomocy technicznej wraz ze strefą bufetów. Pomoc techniczna podczas wyścigu zgodnie z przepisami UCI.

 

 8. NAGRODY

Zwycięzcy wyścigów Mistrzostw Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport udekorowani zostaną koszulkami i medalami PZKol. Zawodnicy zajmujący II i III miejsce udekorowani zostaną medalami.

 

9. CEREMONIA DEKORACJI

Ceremonie dekoracji odbywać się będą zgodnie z programem imprezy. Zgodnie z art. 1.2.113 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się: zwycięzca wyścigu, drugi i trzeci zawodnik. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach wyścigowych zgodnie z przepisami UCI 1.2.113.

 

10. KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

 

 11. TRASA

Trasa o długości ok. 102 kilometry. Wyścig przeprowadzony zostanie na rundach. Jedna runda ma długość ok. 34 kilometrów.

Kategoria Masters Mężczyźni I, II, III i Cyklosport Mężczyźni - 3 ( trzy ) rundy (ok. 102 km).

Kategoria Masters Mężczyźni IV, Masters Kobiety i Cyklosport Kobiety – 2 ( dwie ) rundy (ok. 68 km).

Na rundzie znajdować się będą dwa pojedyncze box’y techniczne i strefa bufetu (Box Techniczny: 400 m, ok. 20 km /  Strefa Bufetu: 400 m, ok. 20 km ).

Odcinki trasy/elementy szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczone przed ewentualnym uderzeniem przez zawodnika. Odbiór trasy przez komisję sędziowską nastąpi w dniu poprzedzającym Mistrzostwa Polski. Informacje o trasie dostępne będą na stronie: www.mazurymtb.pl.

 

12. PRZEBIEG RYWALIZACJI

Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użycie radia lub innej zdalnej komunikacji z zawodnikami jest zabronione. Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy i członkowie ekip nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.

 

13. ZASADY FINANSOWANIA

Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski przyjeżdżają na zawody na koszt własny. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.

 

 14. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

 

 15. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ  

1. Sędzia Główny – Piotr Rusiecki
2. Komisarz 2 – Jolanta Rusiecka
3. Komisarz 3 – Natalia Godlewska

Pozostałych sędziów wyznaczy KS Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego w porozumieniu z Organizatorem.

 

16. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania antydopingowe będą przeprowadzone w Sali pomocniczej Biura Zawodów.

Adres: 12-100 Szczytno, Szymany 150, Port Lotniczy Olsztyn - Mazury

 

17. SZPITAL

Adres najbliższego szpitala: Szpital Powiatowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, Marii Skłodowskiej – Curie 12,

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1 We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

18.2 Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura Zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.

18.3 Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

18.4 Kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za:

 1. zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem Mistrzostw Polski w maratonie MTB,
 2. ścisłe przestrzeganie obowiązującego programu oraz zaleceń Organizatora Mistrzostw Polski w maratonie MTB i Komisji Sędziowskiej,
 3. uczestnicy wyścigu kolarze, osoby towarzyszące i obsługa techniczna mają obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu,
 4. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie przyjazdu i odjazdu uczestników na wyścig i z wyścigu,
 5. każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wyścigu.
 7. nieznajomość regulaminu jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie

18.5. Oświadczenie do rozpowszechniania wizerunku.

 Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpowszechniania swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Mistrzostw Polski w maratonie MTB i wyścigów towarzyszących Milko Mazury MTB w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz dla celów promocyjnych, reklamowych, działalności Organizatora, wszelkich Imprez oraz jego partnerów i sponsorów, we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:

 1. a) utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych;
 2. b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których Materiały utrwalono;
 3. c) rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym: (i) nadawania i reemitowania; (ii) wyświetlania; (iii) publicznego odtwarzania; (iv) publicznego wykonywania; (v) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.

 

                                                                                       Regulamin zatwierdzono przez PZKol