Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.


19-09-2018

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W MARATONIE MTB

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Mistrzostw Polski w maratonie MTB jest Stowarzyszenie Luz Grupa.

Mistrzostwa Polski organizowane są zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie Mistrzostw Polski w maratonie MTB z ramienia Organizatora są:

Stowarzyszenie Luz Grupa, 11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A,

Dyrektor Zawodów: Arkadiusz Cała, tel. +48 606 465 364, biuro@mazurymtb.pl

Biuro Zawodów: Lucyna Gorczak - Cała, tel. 606 240 010, rejestracja@mazurymtb.pl

Mistrzostwa Polski odbędą się w dniu 30 września 2018 roku w Szymanach k. Szczytna.

 

 2. KLASA WYŚCIGU

Mistrzostwa Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport są umieszczone w Kalendarzu Imprez Sportowych na rok 2018 Polskiego Związku Kolarskiego.

 

 3. UCZESTNICTWO

 • Warunkiem dopuszczenia zawodniczek i zawodników narodowości polskiej do wyścigu jest przedstawienie komisji sędziowskiej w Biurze Zawodów licencji kolarskiej na rok 2018 wydanej zgodnie z przepisami UCI i PZKol. Wszyscy członkowie ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW.
 • Licencje innych federacji, niezgodne z przepisami UCI i PZKol. nie będą akceptowane.
 • W Mistrzostwach Polski prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki kategorii:
 • Cyklosport mężczyźni 16-29 lat (roczniki 1989-2002)
 • Cyklosport kobiety 16-29 lat (roczniki 1989-2002)
 • Masters kobiety 30 lat i więcej (roczniki 1988 i starsze)
 • Masters I 30-39 lat (roczniki 1979-1988)
 • Masters II 40-49 lat (roczniki 1969-1978)
 • Masters III 50-59 lat (roczniki 1959-1968)
 • Masters IV 60 lat i starsi (roczniki 1958 i starsi) 
 • Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
 • Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski MTB przyjeżdżają na zawody na własny koszt.
 • Opłata startowa zgodna z komunikatem PZKol dotyczącym opłat w sezonie 2018. Opłata startowa dla wszystkich kategorii wynosi 60 złotych.
 • Zgłoszenia należy dokonywać poprzez internetowy system zapisów na stronie www.mazurymtb.pl do 28.09.2018 do godziny 23.59. Po tym terminie pobierana będzie podwójna opłata startowa.
 • Po przekroczeniu powyższego terminu zapisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach

29.09.2018 - 30.09.2018 w określonych w programie imprezy godzinach. Potwierdzenia udziału w zawodach i uregulowania opłaty startowej należy dokonać w Biurze Zawodów w dniach 29.09.2018 - 30.09.2018 w określonych w programie imprezy godzinach, nie później jednak niż na 2h przed startem danego wyścigu.

 

4. BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów znajduje się w miasteczku Mistrzostw Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport.

Adres: 12-100 Szczytno, Szymany 150, Port Lotniczy Olsztyn - Mazury

 • Biuro Zawodów będzie czynne w dniach 29.09 – 30.09.2018 w określonych w programie imprezy godzinach.
 • Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w danym wyścigu prezentując licencje i odbierając numery startowe w Biurze Zawodów w dniach 29.09. – 30.09.2018 w określonych w programie imprezy godzinach.
 • Odprawy techniczne zorganizowane zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbywać się będą w Biurze Zawodów, znajdującym się w Miasteczku Sportowym, w obecności członków Komisji Sędziowskiej w terminach określonych w programie Mistrzostw Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport.
 • Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w pobliży startu i mety tj. w okolicy Terminala Port Lotniczy Olsztyn - Mazury.

Czynne będzie w dniach: 29-30.09.18 w określonych w programie imprezy godzinach.

 

 5. TRENINGI

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Oficjalne treningi odbywać się będą w terminach i godzinach określonych w programie Mistrzostw Polski w maratonie MTB. Podczas rozgrywania wyścigów towarzyszących zabronione jest przeprowadzanie treningów na trasie wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami UCI/PZKol. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 6. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI w maratonie MTB

6.1. Mistrzostwa Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport zostaną rozegrane zgodnie przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

6.2. Mistrzostwa Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport będą rozgrywane dla kategorii wiekowej:

 • Cyklosport - kobiety,
 • Cyklosport – mężczyźni,
 • Masters I, II, III, IV,
 • Masters kobiety

6.3. Do startu zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy i zawodniczki z prawidłowo przymocowanymi dwoma numerami startowymi: jeden numer na plecach i jeden na froncie roweru.

6.4. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

Program Mistrzostw Polski w maratonie MTB

29 wrzesień 2018 (Sobota)

12:00 - 18:00 - rejestracja w Biurze Zawodów – Port Lotniczy Olsztyn – Mazury ( Szymany 150 )

12:00 – trasa wyścigu dostępna dla zawodników

 

30 wrzesień 2018 (Niedziela) – Mistrzostwa Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport

8:00 - 10:00 - rejestracja w Biurze Zawodów – Port Lotniczy Olsztyn – Mazury ( Szymany 150 )

10:15 - odprawa techniczna dla wyścigu o Mistrzostwo Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport

11:30 - start kategorii Masters I, II, III i Cyklosport Mężczyźni ( 102 km )

11:45 – start kategorii Masters Mężczyźni IV, Masters Kobiety i Cyklosport Kobiety ( 68 km )

16:30 - dekoracja główna w kategorii Masters I, II, III, IV, i  Cyklosport  ( bezpośrednio po zakończeniu wyścigu )

 

Milko Mazury MTB Etap 12 Szymany - Port Lotniczy Olsztyn - Mazury

( wyścig dla amatorów )

Wyścigi PRO, EXPERT i HOBBY przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:

 

- godz. 8.30 - 11.00  - zapisy w Biurze Zawodów

- godz. 11.15 – ustawianie zawodników w sektorze startowych dystansu PRO

- godz. 11.30 – start zawodników dystansu PRO ( 102 km )

- godz. 11.35 - ustawianie zawodników w sektorach startowych dystansu EXPERT i HOBBY

- godz. 11.45 – start zawodników dystansu EXPERT ( 68 km )

- godz. 11.55 – start zawodników dystansu HOBBY ( 34 km )

- godz. 14.30 – dekoracja zwycięzców dystansu HOBBY

- godz. 15.30 – dekoracja zwycięzców dystansu EXPERT

- godz. 16.00 – dekoracja zwycięzców dystansu PRO

- godz. 17.00 – zakończenie zawodów

 

Wyścigi STRIDER CUP MAZURY MTB i Nickelodeon RACE przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:

 

- godz. 8:30 – 10:30  - zapisy w Biurze Zawodów Strider Cup Mazury MTB i Nickelodeon RACE

- godz. 09:45 – ustawianie zawodników w sektorach startowych Nickelodeon RACE na trasie głównej

- godz. 12:00 – start wyścigów STRIDER CUP MAZURY MTB

- godz. 10:00 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 3

- godz. 10:20 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 2

- godz. 10:40 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 1

- godz. 13.00 – dekoracja zwycięzców dystansu Nickelodeon RACE

 

 7. POMOC TECHNICZNA / BUFETY

Dla zawodników wszystkich kategorii wprowadza się dwa box’y pojedyncze pomocy technicznej wraz ze strefą bufetów. Pomoc techniczna podczas wyścigu zgodnie z przepisami UCI.

 

 8. NAGRODY

Zwycięzcy wyścigów Mistrzostw Polski w maratonie MTB kat. Masters i Cyklosport udekorowani zostaną koszulkami i medalami PZKol. Zawodnicy zajmujący II i III miejsce udekorowani zostaną medalami.

 

9. CEREMONIA DEKORACJI

Ceremonie dekoracji odbywać się będą zgodnie z programem imprezy. Zgodnie z art. 1.2.113 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się: zwycięzca wyścigu, drugi i trzeci zawodnik. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach wyścigowych zgodnie z przepisami UCI 1.2.113.

 

10. KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

 

 11. TRASA

Trasa o długości ok. 102 kilometry. Wyścig przeprowadzony zostanie na rundach. Jedna runda ma długość ok. 34 kilometrów.

Kategoria Masters Mężczyźni I, II, III i Cyklosport Mężczyźni - 3 ( trzy ) rundy (ok. 102 km).

Kategoria Masters Mężczyźni IV, Masters Kobiety i Cyklosport Kobiety – 2 ( dwie ) rundy (ok. 68 km).

Na rundzie znajdować się będą dwa pojedyncze box’y techniczne i strefa bufetu (Box Techniczny: 400 m, ok. 20 km /  Strefa Bufetu: 400 m, ok. 20 km ).

Odcinki trasy/elementy szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczone przed ewentualnym uderzeniem przez zawodnika. Odbiór trasy przez komisję sędziowską nastąpi w dniu poprzedzającym Mistrzostwa Polski. Informacje o trasie dostępne będą na stronie: www.mazurymtb.pl.

 

12. PRZEBIEG RYWALIZACJI

Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użycie radia lub innej zdalnej komunikacji z zawodnikami jest zabronione. Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy i członkowie ekip nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.

 

13. ZASADY FINANSOWANIA

Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski przyjeżdżają na zawody na koszt własny. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.

 

 14. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

 

 15. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ  

1. Sędzia Główny – Piotr Rusiecki
2. Komisarz 2 – Jolanta Rusiecka
3. Komisarz 3 – Natalia Godlewska

Pozostałych sędziów wyznaczy KS Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego w porozumieniu z Organizatorem.

 

16. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania antydopingowe będą przeprowadzone w Sali pomocniczej Biura Zawodów.

Adres: 12-100 Szczytno, Szymany 150, Port Lotniczy Olsztyn - Mazury

 

17. SZPITAL

Adres najbliższego szpitala: Szpital Powiatowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, Marii Skłodowskiej – Curie 12,

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1 We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

18.2 Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura Zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.

18.3 Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

18.4 Kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za:

 1. zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem Mistrzostw Polski w maratonie MTB,
 2. ścisłe przestrzeganie obowiązującego programu oraz zaleceń Organizatora Mistrzostw Polski w maratonie MTB i Komisji Sędziowskiej,
 3. uczestnicy wyścigu kolarze, osoby towarzyszące i obsługa techniczna mają obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu,
 4. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie przyjazdu i odjazdu uczestników na wyścig i z wyścigu,
 5. każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wyścigu.
 7. nieznajomość regulaminu jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie

18.5. Oświadczenie do rozpowszechniania wizerunku.

 Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpowszechniania swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Mistrzostw Polski w maratonie MTB i wyścigów towarzyszących Milko Mazury MTB w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz dla celów promocyjnych, reklamowych, działalności Organizatora, wszelkich Imprez oraz jego partnerów i sponsorów, we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:

 1. a) utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych;
 2. b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których Materiały utrwalono;
 3. c) rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym: (i) nadawania i reemitowania; (ii) wyświetlania; (iii) publicznego odtwarzania; (iv) publicznego wykonywania; (v) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.

 

                                                                                       Regulamin zatwierdzono przez PZKol


Sponsor tytularny

Sponsor strategiczny

Partner strategiczny

Sponsor główny

Partner główny

Sponsor lokalny

Patronat medialny

Patronat medialny