Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

Opłaty startowe Milko Mazury MTB 2022

100 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO, płatny gotówką w Biurze Zawodów 
100 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie EXPERT, płatny gotówką w Biurze Zawodów
90 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie HOBBY, płatny gotówką w Biurze Zawodów
50 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie FUN, płatny gotówką w Biurze Zawodów
 

80 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )
80 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie EXPERT (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )
70 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie HOBBY (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )
40 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie FUN (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl)
 

0 złotych ( zero złotych ) !!! – normalny koszt uczestnictwa w zawodach ŁACIATE JUNIOR RACE - Liga Szkółek Kolarskich
0 złotych ( zero złotych ) !!! – normalny koszt uczestnictwa w zawodach Łaciate Junior Strider Racing - turniej rowerowy na rowerkach biegowych Strider dla dzieci w wieku  od 1 do 5 lat, ( uczestnicy ścigają się na przygotowanych przez organizatora rowerkach biegowych marki Strider )
 

Obowiązkowy numer startowy:

30 złotych - Jednorazowa opłata za numer startowy Milko Mazury MTB (numer na kierownicę z 2 chipami )
20 złotych – jednorazowa opłata za numer startowy ŁACIATE JUNIOR RACE - Liga Szkółek Kolarskich (numer na kierownicę z 2 chipami)
30 złotych – kaucja za jednorazowe wypożyczenie numeru startowego Milko Mazury MTB, opcja wypożyczenia możliwa TYLKO dla mieszkańców miasta w którym w danym dniu odbywa się etap. Zwrot numeru musi odbyć się w tym samym dniu co wypożyczenie, w innym przypadku kaucja przepada, a numer traktowany jest jako zakupiony. 
20 złotych – kaucja za jednorazowe wypożyczenie numeru startowego ŁACIATE JUNIOR RACE, opcja wypożyczenia możliwa TYLKO dla mieszkańców miasta w którym w danym  dniu odbywa się etap. Zwrot numeru musi odbyć się w tym samym dniu co wypożyczenie, w innym przypadku kaucja przepada, a numer traktowany jest jako zakupiony. 


W przypadku zgubienia lub zniszczenia numeru startowego zawodnik zobowiązany jest zakupić nowy numer. Zmianę numeru startowego trzeba niezwłocznie zgłosić w Biurze Zawodów, aby dokonać stosownych poprawek w danych Klasyfikacji Generalnej.

*****

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego  uczestnika oraz przeniesieniu na inną edycję (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu zgodnie z obowiązującą taryfą. Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
Rachunki do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach.
 

“Portfel Drużyn” – tańsza opcja startów dla dużych drużyn ( dostępna tylko poprzez panel Team Menager ) 
 

Drużyny które planują wystawić do wyścigów co najmniej 5 regularnie startujących zawodników mogą skorzystać z tzw. „Portfela Drużyny”.
„Portfel” służy do prostszego i szybszego zgłaszania i opłacania startów zawodników z dużych ekip.
Z „Portfela Drużyn” mogą korzystać tylko te drużyny, które wystawiają regularnie w każdym wyścigu minimum 5 zawodników.
Przedstawiciel drużyny ( Team Menager ) może wpłacić dobrowolną kwotę na konto organizatora z dopiskiem “Portfel Drużyny ……….” – tu nazwa drużyny.
Aby uzyskać statut "Team Menagera" należy założyć nowe konto na stronie www.mazurymtb.pl zaznaczająctyp konta: Team Menager. Następnie po weryfikacji administratora usługa ta zostanie włączona. 
Team Menager kontroluje stan konta drużyny, odpowiada za zgłoszenia zawodników swojej drużyny. 
 

Dla drużyn korzystających z “Portfela Drużyny” przewidziano następujące opłaty startowe:

70 złotych – dystans PRO

70 złotych – dystans EXPERT

60 złotych – dystans HOBBY

40 złotych - dystans FUN