Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

Regulamin Milko Mazury MTB 2018

 

Cykl wyścigów Milko Mazury MTB  jest imprezą niekomercyjną, organizowaną przez Stowarzyszenie „Luz Grupa”.

 

1. Cele.


Wyścig realizuje następujące cele:

·         Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze,

·         Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,

·         Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin,

·         Stwarzanie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,

·         Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych,

·         Wyłonienie najlepszych zawodników w kolarskim wyścigu w formule XCM,

·         Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,

·         Rozwijanie przyjaźni między narodami na poziomie międzyludzkim,

·         Upowszechnianie sportu w życiu codziennym, ze szczególnym naciskiem na kolarstwo,

·         Propagowanie idei:   ROWEROWE MAZURY !!!

 

2. Organizator.


Stowarzyszenie „Luz Grupa”

11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A,

Regon: 361399353

NIP: 742 225 01 48

KRS: 0000554135

Numer konta:  Bank Pekao,   52 1240 1617 1111 0010 6317 0408

 

Kontakt:

Organizator: Arkadiusz Cała: 606 465 364

Biuro Zawodów: Lucynka Gorczak-Cała: 606 240 010

Dział Marketingu: 606 465 364

Koordynator ds. Operacyjnych:

 

Poczta:

Rejestracja Zawodników ( OBSŁUGA ZAWODNIKA ): rejestracja@mazurymtb.pl,

Biuro Zawodów ( Sprawy Organizacyjne ): biuro@mazurymtb.pl,

Dział Marketingu: marketing@mazurymtb.pl,

Koordynator ds. Operacyjnych:

 

3. Kalendarz Wyścigów.

 

08 kwietnia  - Milko Mazury MTB Etap 1 Gałkowo – Wyścig szlakiem Starowierców

22 kwietnia  - Milko Mazury MTB Etap 2 Giżycko – Bitwa o Twierdzę Boyen

29 kwietnia  - Milko Mazury MTB Etap 3 Wilkasy – Rowerowy Port

20 maja         - Milko Mazury MTB Etap 4 Warchały - Natura Mazur Bike Challenge

03 czerwca   - Milko Mazury MTB Etap 5 Węgorzewo – Bike Tour Węgorzewo

24 czerwca   - Milko Mazury MTB Etap 6 Mikołajki – W krainie Króla Sielaw

08 lipca         - Milko Mazury MTB Etap 7 Szczytno - Niepodległy Peleton

21 lipca         - Milko Mazury MTB Etap 8 Mrągowo - Pokonaj Górę Czterech Wiatrów

19 sierpnia  - Milko Mazury MTB Etap 9 Węgorzewo – Wyzwanie Mamerta

02 września - Milko Mazury MTB Etap 10 Krutyń – Na tropach Smętka

16 września - Milko Mazury MTB Etap 11 Pisz – Na skraju Puszczy Piskiej

30 września - Milko Mazury MTB Etap 12 Szymany – Port Lotniczy Olsztyn – Mazury

 

 

4. Warunki uczestnictwa.

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem Wyścigu  będzie osoba spełniająca następujące warunki:

·         Zgłosi swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

·         Uiści „opłatę startową” w wysokości zgodnej z regulaminem.


Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

·         startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

·         zapoznał się i akceptuje regulamin Milko Mazury MTB ,

·         wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora - szczegóły polityki prywatności tutaj

·         wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu,

·         jest zdolny do udziału w Wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność,

·         podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 
Uczestnik jest zobowiązany do:

·         przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)

·         zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

·         realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i służb porządkowych Organizatora

·         jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze

·         kulturalnego zachowywania się,

·         samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie i mechanicznie.

·         Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodziców.

·         Zawodnik ma obowiązek jechać z dwoma numerami startowymi (jednym z przodu na kierownicy i z drugim przymocowanym do koszulki, lub odzieży wierzchniej ). Numery muszą być dobrze widoczne. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. Numery startowe nie mogą być modyfikowane.

 

5. Biuro zawodów.

·         Biuro zawodów będzie czynne w dniu wyścigu od godziny 8:00 w miasteczku wyścigowym. 

·         Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując dokument tożsamości w Biurze Wyścigu w godzinach od 08:00 do 10:30.

·         Zapisy dla dystansów: PRO, EXPERT, HOBBY do godziny 11:00

·         Zapisy dla wyścigu: Strider Cup Mazury MTB do godziny 10:15

·         Zapisy dla wyścigów Nickelodeon Race: do godziny 10:00

 

6. Opłaty startowe.

·         70 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO, płatny gotówką w Biurze Zawodów

·         70 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie EXPERT, płatny gotówką w Biurze Zawodów

·         60 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie HOBBY, płatny gotówką w Biurze Zawodów

·         60 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl)

·         60 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie EXPERT (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl)

·         50 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie HOBBY (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl)

·         0 złotych ( zero złotych ) !!! – normalny koszt uczestnictwa w zawodach Nickelodeon Race

·         0 złotych ( zero złotych ) !!! – normalny koszt uczestnictwa w zawodach Strider Cup Mazury MTB - turniej rowerowy na rowerkach biegowych Strider dla dzieci w wieku od                                                                1 do 5 lat, ( uczestnicy ścigają się na przygotowanych przez organizatora rowerkach biegowych marki Strider )

 

Obowiązkowy numer startowy:

·         30 złotych - Jednorazowa opłata za numer startowy Mazury MTB (numer na kierownicę z chipem i numer na koszulkę z chipem)

·         20 złotych – jednorazowa opłata za numer startowy Nickelodeon Race (numer na kierownicę z chipem)

W przypadku zgubienia lub zniszczenia numeru startowego zawodnik zobowiązany jest zakupić nowy numer. Zmianę numeru startowego trzeba niezwłocznie zgłosić w Biurze Zawodów, aby dokonać stosownych poprawek w danych Klasyfikacji Generalnej.

 

Pakiet Mazury MTB MAX – 600 złotych (sprzedaż pakietów do 28.02.2018r.)

Pakiet Mazury MTB MAX to:

·            Start we wszystkich 12 wyścigach,

·            Spersonalizowany, indywidualny numer startowy,

·            Spersonalizowana koszulka, T-shirt, Mazury MTB z nadrukowanym numerem startowym zawodnika

·            VIP - Szybka obsługa zawodnika w wydzielonym punkcie rejestracyjnym Biura Zawodów

·            Gadżet niespodzianka od Mazury MTB

 

Pakiet Mazury MTB MEDIUM – 400 złotych (sprzedaż pakietów do 28.02.2018r.)

Pakiet Mazury MTB MEDIUM to:

·            Start w 7 wyścigach,

·            Spersonalizowany, indywidualny numer startowy,

·            Spersonalizowana koszulka, T-shirt, Mazury MTB z nadrukowanym numerem startowym zawodnika

·            VIP - Szybka obsługa zawodnika w wydzielonym punkcie rejestracyjnym Biura Zawodów

·            Gadżet niespodzianka od Mazury MTB

 

Pakiet Mazury MTB START – 200 złotych (sprzedaż pakietów do 28.02.2018r.)

Pakiet Mazury MTB START to:

·            Start w 3 wyścigach,

·            Spersonalizowany, indywidualny numer startowy,

·            Spersonalizowana koszulka, T-shirt, Mazury MTB z nadrukowanym numerem startowym zawodnika

 

·         Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

·         W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu zgodnie z obowiązującą taryfą. Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

·         Rachunki do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

·         Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach.

 

7. “Portfel Drużyn” – tańsza opcja startów dla dużych drużyn

 

·         Drużyny które planują wystawić do wyścigów co najmniej 6 regularnie startujących zawodników mogą skorzystać z tzw. „Portfela Drużyny”.

·         „Portfel” służy do prostszego i szybszego zgłaszania i opłacania startów zawodników z dużych ekip.

·         Z „Portfela Drużyn” mogą korzystać tylko te drużyny, które wystawiają regularnie w każdym wyścigu minimum 4 zawodników.

·         Przedstawiciele drużyn mogą wpłacić dobrowolną kwotę na konto organizatora z dopiskiem “Portfel Drużyny ……….” – tu nazwa drużyny.

 

portfel_druzyny.xls

 

Następnie przed każdym wyścigiem wystarczy samo zgłoszenie zawodników. Opłata zostanie automatycznie pobrana z “Portfela Drużyny” , a przedstawiciele ekip zostaną poinformowani mailem jaką kwotę pobrano na poszczególnym etapie i jaki jest stan obecny “Portfela” danej drużyny.

Dla drużyn korzystających z “Portfela Dryżyny” przewidziano następujące opłaty startowe:

45 złotych – dystans PRO

45 złotych – dystans EXPERT

40 złotych – dystans HOBBY

 

Chęć założenia “Portfela Drużyny” proszę zgłaszać mailowo na: rejestracja@mazurymtb.pl 

 

8. Program zawodów.

 

Wyścigi PRO, EXPERT i HOBBY przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:

 

- godz. 8.30 - 11.00  - zapisy w Biurze Zawodów

- godz. 11.15 – ustawianie zawodników w sektorze startowych dystansu PRO

- godz. 11.30 – start zawodników dystansu PRO

- godz. 11.35 - ustawianie zawodników w sektorach startowych dystansu EXPERT i HOBBY

- godz. 11.45 – start zawodników dystansu EXPERT

- godz. 11.55 – start zawodników dystansu HOBBY

- godz. 14.30 – dekoracja zwycięzców dystansu HOBBY

- godz. 15.30 – dekoracja zwycięzców dystansu EXPERT

- godz. 16.00 – dekoracja zwycięzców dystansu PRO

- godz. 17.00 – zakończenie zawodów

 

Wyścigi STRIDER CUP MAZURY MTB i Nickelodeon RACE przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:

 

- godz. 8:30 – 10:30  - zapisy w Biurze Zawodów Strider Cup Mazury MTB i Nickelodeon RACE

- godz. 09:45 – ustawianie zawodników w sektorach startowych Nickelodeon RACE na trasie głównej

- godz. 12:00 – start wyścigów STRIDER CUP MAZURY MTB

- godz. 10:00 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 3

- godz. 10:20 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 2

- godz. 10:40 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 1

- godz. 12.30 – dekoracja zwycięzców dystansu Nickelodeon RACE

 

9. Dystanse.

 

Wyścig w formule Maraton MTB ( XCM )

 • PRO ( od 60 km do 100 km )
 • EXPERT ( od 30 km do 60 km )
 • HOBBY ( od 15 km do 30 km )

 

Nickelodeon RACE

 • Nickelodoen Race 1 – ok. 1200 metrów
 • Nickelodeon Race 2 – ok. 2500 metrów
 • Nickelodeon Race 3 – od 3 do 8 km
   

STRIDER CUP Mazury MTB

 • STRIDER Racing 1 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie STRIDER CUP Mazury MTB
 • STRIDER Racing 2 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie STRIDER CUP Mazury MTB
 • STRIDER Racing 3 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie STRIDER CUP Mazury MTB
 • STRIDER Racing 4 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie STRIDER CUP Mazury MTB
   

10.  Sposób przeprowadzenia.

 

·         Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, ) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.

·         Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.

·         Do wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach użyty zostanie elektroniczny system pomiaru czasu

·         Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.

·         Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

·         Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.

·         Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

·         Na trasie będzie znajdował się bufet dla zawodników.

·         Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.

·         Na dystansie PRO może zostać wyznaczony limit czasowy podany przez sędziego głównego przed startem.

·         Zawodnicy dokonują wyboru dystansu w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym przed dokonaniem płatności.

·         Zmiana dystansu po starcie Wyścigu będzie karana dyskwalifikacją.

·         Informacja o godzinie zamknięcia trasy podawana będzie przed każdym z etapów.

·         Każda trasa zostanie zamknięta przez pojazd motorowy.

 

11. Zasady Fair-Play.

 

·         Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania

·         Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

12. Świadczenia dla zawodników.


W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

·         przejazd oznakowaną trasą

·         rejestracja On-line

·         elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki

·         zabezpieczenie medyczne

·         prawo do korzystania z bufetów na trasie

·         Podobno najlepszy bufet regeneracyjny na mecie w Polsce ;)

·         nagrody w Klasyfikacji Generalnej

·         nagrody finansowe za wyścig PRO na każdym etapie cyklu Mazury MTB

 

13. Dodatkowe świadczenia.

·         Koszulka Super Mazur – za ukończenie wszystkich 12 etapów Milko Mazury MTB 2018 !!!

·         Skarpetki Mazury MTB – za ukończenie 10 etapów Milko Mazury MTB 2018 !!!

 

14. Klasyfikacja Generalna.

 

Klasyfikacja cyklu będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych i w Klasyfikacji Open.

W Klasyfikacjach Generalnych zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 7 ( siedem ) wyścigów w ramach cyklu Milko Mazury MTB.

W Klasyfikacji Generalnej uwzględnia się 7 ( siedem ) najlepszych startów zawodnika. 

Trofea sportowe otrzyma 3 najlepszych zawodników w Open oraz w każdej kategorii wiekowej.

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących zasad:

·         Klasyfikacje Generalne są klasyfikacjami punktowymi

·         We wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:


Dystans PRO: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 600
Dystans EXPERT: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 400
Dystans HOBBY: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 200

Dystans Nickelodeon RACE: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 200


Kary punktowe – zawodnicy mogą otrzymać kary punktowe, które będą odliczane od sumy punktów liczonych do Klasyfikacji Generalnej.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy osobiście uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

15. Klasyfikacja Drużynowa.

 

·         W klasyfikacji generalnej uwzględnia się 7 najlepszych startów drużyny. Trofea sportowe otrzymają 3 najlepsze drużyny.

·         Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.

·         Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.

·         W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do wyścigu.

·         W Klasyfikacji Drużynowej uwzględniane będą tylko te drużyny, których zawodnicy w składzie minimum trzy osoby ukończyły wyścig.

·         Klasyfikacja Drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych wyścigów. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu Klasyfikacji Generalnej.

·         Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.

·         Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych trzech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym wyścigu.

·         Klasyfikacja będzie prowadzona wyłącznie w formule Open.

Dla pierwszych 10 Drużyn sklasyfikowanych w Generalnej Klasyfikacji Drużynowej przewidziane są pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy jako Drużyna uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

16. Nagrody.

Na poszczególnych etapach cyklu Milko Mazury MTB zwycięzcy Open i w Klasyfikacjach Wiekowych nagrodzeni zostaną medalami i pucharami.

Za zwycięstwo w Klasyfikacji Generalnej cyklu, w poszczególnych Kategoriach Wiekowych i w kategorii Open przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy osobiście uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

W wyścigu mężczyzn za zajęcie od 1 do 8 miejsca Open na dystansie PRO organizator przewiduje nagrody finansowe, na każdym etapie, w wysokości:

1 miejsce – 700 złotych,

2 miejsce – 600 złotych,

3 miejsce – 400 złotych.

4 miejsce – 300 złotych,

5 miejsce – 200 złotych,

6 miejsce – 150 złotych,

7 miejsce – 100 złotych,

8 miejsce – 50 złotych,

 

Dla pierwszych 10 Drużyn sklasyfikowanych w Generalnej Klasyfikacji Drużynowej przewidziane są pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy jako Drużyna uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

17. Kategorie wiekowe.

 

Dystans Hobby: 
 

HKJ Kobiety od 13 do 16 lat
HK1 Kobiety od 17 do 19 lat
HK2 Kobiety od 20 do 29 lat
HK3 Kobiety od 30 do 39 lat
HK4 Kobiety od 40 lat
HMJ Mężczyźni od 13 do 16 lat
HM1 Mężczyźni od 17 do 19 lat
HM2 Mężczyźni od 20 do 29 lat
HM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
HM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
HM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
HM6 Mężczyźni od 60 lat
 

Dystans EXPERT:
 

EKJ Kobiety od 15 do 17 lat
EK1 Kobiety od 18 do 19 lat
EK2 Kobiety od 20 do 29 lat
EK3 Kobiety od 30 do 39 lat
EK4 Kobiety od 40 lat
EMJ Mężczyźni od 15 do 17 lat
EM1 Mężczyźni od 18 do 19 lat
EM2 Mężczyźni od 20 do 29 lat
EM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
EM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
EM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
EM6 Mężczyźni od 60 lat
 

Dystans PRO: 
 

PRO KOPEN Kobiety Open od 18 lat 
PRO M2 ( Cyklosport ) Mężczyźni od 18 do 29 lat
PRO M3 ( Masters M30 ) Mężczyźni od 30 do 39 lat
PRO M4 ( Masters M40 ) Mężczyźni od 40 do 49 lat
PRO M5 ( Masters M50 ) Mężczyźni od 50 do 99 lat
 

Wyścig Nickelodeon Race

 

Nickelodeon Race 1 – Chłopcy i Dziewczynki od 6 do 8 lat

Nickelodeon Race 2 – Chłopcy i Dziewczynki od 9 do 10 lat

Nickelodeon Race 3 – Chłopcy i Dziewczynki od 11 do 13 lat

 

Wyścig STRIDER CUP Mazury MTB

 

STRIDER Racing 1 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku od 1 do 2 lat

STRIDER Racing 2 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 3 lata

STRIDER Racing 3 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 4 lata

STRIDER Racing 4 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 5 lata

 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.

 

18. Ruch drogowy.

 

·         Wyścigi na dystansach PRO, EXPERT, HOBBY i Nickelodeon Race będą się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.

·         Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

·         Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, stosować się do zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora.

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

19. Kary.


W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

·         Upomnienie,

·         Kara czasowa,

·         Dyskwalifikacja,

·         Odjęcie punktów z Klasyfikacji Generalnej,

·         Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem,

 

20. Ochrona środowiska naturalnego.


Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie karami regulaminowymi, z karą dyskwalifikacją włącznie.

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

21. Protesty.

·         Protesty można składać w dniu zawodów do Sędziego Głównego. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

·         Przyjmowanie protestów możliwe do 15 minut po ukończeniu wyścigu, dotyczy każdego zawodnika.

·         Opłata protestowa wynosi 50 złotych. W razie uznania protestu kwota zostanie zwrócona, w przypadku przegrania protestu opłata protestowa przechodzi na rzecz organizatora.

·         Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

·         Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) najpóźniej w ciągu trzech dni po maratonie, którego dotyczą.

 

22. Informacje dodatkowe.

 

·         Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.

·         Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.

·         W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

·         Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Mazury MTB 2018 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.

·         Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.

 

 23. Postanowienia końcowe.

 

Wyścigi będą zgodnie rozgrywane z przepisami sportowymi PZKol.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w biurze Organizatora).

·         O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.


Adres najbliższego szpitala w poszczególnych lokalizacjach:

 

Giżycko – Szpital Giżycki Sp. Z o.o.  11-500 Giżycko, ul.Warszawska 41,

Węgorzewo – Mazurskie Centrum Zdrowia - Szpital Powiatowy,11-600 Węgorzewo, 3 Maja 17

Mikołajki - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

Gałkowo - SPZOZ Pisz, 12-201 Pisz, Sienkiewicza 2,

Krutyń - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

Szczytno -

Pisz -

Gmina Jedwabno - 

 

 


Sponsor tytularny

Sponsor strategiczny

Partner strategiczny

Sponsor główny

Partner główny

Sponsor lokalny

Patronat medialny

Patronat medialny